قالب وردپرس قالب وردپرس آموزش وردپرس قالب فروشگاهی وردپرس وردپرس
سرخط خبرها
خانه / قوانین / قوانین / احــــکام قانــــــون کار افغانســــــــــتان در مورد زنان

احــــکام قانــــــون کار افغانســــــــــتان در مورد زنان

احــــکام قانــــــون کار افغانســــــــــتان در مورد طبـــــــــقه انــــــــــاث

ماده دوم: هدف

این قانون دارای اهداف ذیل میباشد.

تامین حقوق مساوی کار و حمایه ازحقوق کارکنان
ماده هشتم: حق کار با مزد

2- کارکنان در جمهوری اسلامی افغانستان دارای حق مساوی کار با مزد مساوی میباشند. حق کار بامزد و دفاع از حق کار توسط اسناد تقنینی تنظیم میگردد.

ماده نهم: عدم تبعیض در استخدام

1.در استخدام به کار، تادیه مزد و امتیازات، انتخاب شغل، حرفه، مهارت و تخصص، حق تحصیل و تامینات اجتماعی هر نوع تبعیض ممنوع است.

2. زنان در ساحه کار مستحق امتیازات معین دوران حاملگی و ولادت و سایر مواردیکه در این قانون و اسناد تقنینی مربوط تثبیت گردیده میباشند.
ماده سی ویکم: موارد تقلیل وقت کار

وقت کار درهفته برای کارمندان حسب احوال به ترتیب ذیل تقلیل میابد

ماده پنجاه وچهارم: رخصتی ولادی

کارکن زن مستحق 90 روز رخصتی ولادی با مزد میباشد که یک ثلث آن قبل از ولادت و دو ثلث آن بعد از ولادت قابل اجرا است. در صورتیکه ولادت غیر طبعی یا دوگانگی و یا بیشتر از آن مدت 15 روز رخصتی بیشتر به وی داده میشود

مزد و سایر حقوق مندرج فقره (1) این ماده به اساس تصدیق شفاخانه اجرا میگردد.
کارکن زن مکلف است با اختتام رخصتی مندرج فقره یک این ماده در خلال پنج روز به اداره مراجعه نماید، در غیر آن تارک وظیفه شناخته شده، از امتیازات مندرج فقره 2 این ماده مستفید شده نمیتواند.
ماده یکصدو بیستم: موارد عدم استخدام زنان و نوجوانان

استخدام زنان و نوجوانان به کارهای فزیکی ثقیل، مضرصحت و زیر زمینی جواز ندارد. فهرست این کارها از طرف وزارت های صحت عامه و کار و امور اجتماعی، شهدا و معلولین و اداره مربوط تثبیت و تصویب میگردد

ماده یکصدو بیست ویکم: عدم توظیف زنان و نوجوانان به کارشبانه

اداره نمیتواند زن و نوجوان را به اجرای کار شبانه توظیف نماید. توظیف زنان و مادران دارای طفل شیرخوار، در شفاخانه ها، کلینیک های صحی و در صورت موافقه او در وظایف و کار هاییکه ضرورت مبرم محسوس باشد، بطور نوبتی و طبق جدول ازین حکم مستثنی است

ماده یکصدو بیست و دوم: عدم توظیف زنان و نوجوانان به اضافه کاری

برای مادران دارای طفل شیر خوار بر علاوه وقفه صرف غذا، وقت اضافی که کمتر از 30 دقیقه نباشد، بعد هر سه ساعت بخاطر شیردادن طفل در اطاق کودک محل کار داده میشود. این وقفه ها شامل وقت کاررسمی میباشد
وقفه مندرج فقره 1 این ماده با نظر داشت خصوصیت کار در اداره، توسط لوایح نظم داخلی مربوط تنظیم میگردد.
ماده یکصدو بیست وپنجم : عدم امتناع از پذیرش زن

امتناع از پذیرش زن بکار یا تقلیل مزد به دلایل حاملگی باشیر دادن طفل ممنوع میباشد

ما ده یکصدو بیست وششم: ایجاد کودکستانها

اداره مکلف است جهت مواظبت و مراقبت اطفال کارکنان مربوط، در محوطه اداره شیرخوارگاه و کودکستان را ایجاد نمای

مطلب پیشنهادی

قانون منع خشونت علیه زن

فصل اول احکام عمومی مبنی: مادۀ اول: این قانون در روشنی احکام مواد بیست و …

پاسخی بگذارید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *